HỒ CHỨA NƯỚC KHE CÁT

HỒ CHỨA NƯỚC KHE CÁT

  • Thời gian thực hiện: ngày 25/2/2016
  • Sản phẩm: Sàn nâng gondola ZLP 800
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Thương mại Hải Nam
  • Địa điểm xây dựng: Tại công trường Hồ chứa nước Khe Cát – Xã Hải Lạng –huyện Tiên Yên – tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Danh mục dịch vụ

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Viet: 097 605 0000

Tư vấn bán hàng 2

Mr. Anh: 0868.21.82.82

Email liên hệ

vietanhgondola@gmail.com