TRƯỜNG MẦM NON THANH XUÂN - 5 TẦNG

TÒA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON THANH XUÂN

  • Năm thực hiện: 2016-2017;
  • Sản phẩm: Sàn nâng gondola ZLP 800 - Tòa nhà 5 tầng.
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trần Hoàng
  • Địa điểm xây dựng: 138 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Hình ảnh công trường 

Vị trí lắp cần phải gia công ngoài kích thước của nhà sản xuất

Danh mục dịch vụ

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Viet: 097 605 0000

Tư vấn bán hàng 2

Mr. Anh: 0868.21.82.82

Email liên hệ

vietanhgondola@gmail.com